Gökhan Gökalp

Apache Kafka Serisi 02 – Docker Üzerine Kurulumu ve C# ile Giriş

Apache Kafka Serisi 02 – Docker Üzerine Kurulumu ve C# ile Giriş

Merhaba arkadaşlar.

Bir önceki Apache Kafka Serisi 01 – Apache Kafka’ya Giriş makalesinde, Apache Kafka’nın ne olduğuna dair kabaca bir giriş yapmış ve terminolojisinden bahsetmiştik. Bu makale kapsamında ise aşağıdaki konulara değineceğiz:

  1. Zookeeper nedir
  2. Docker üzerine zookeeper kurulumu
  3. Docker üzerine kafka kurulumu
  4. C# client’ı ile kafka üzerinde örnek

docker-logo

Kurulum işlemine başlamak için Docker Quickstart Terminal’i açalım ve aşağıdaki komut satırını çalıştıralım.

Komutunu çalıştırılmasından sonra Docker Hub üzerinde bir den çok Kafka image’i olduğunu görebilirsiniz. Ben aşağıdaki image’lerden “ches/kafka” olanını kullanacağım.

kafka-search

Bu image’in detaylarına ise buradan ulaşabilirsiniz. Kendisi zookeeper bağımsız bir service olarak çalışmaktadır ve configuration’ları parameterized bir hale getirilmiştir.

Dilerseniz biraz zookeeper’dan bahsedelim.

1) Zookeeper Nedir?

Zookeeper ne yapar? Kısaca zookeeper, distributed uygulamalar geliştirmeye izin veren, distributed bir koordinasyon servisidir diyebiliriz. Bir başka değişle, multiple instance’lı distributed sistemleri configure etmeye yarayan open-source bir projedir diyebiliriz. Bu proje hadoop altında geliştirilmeye başlayıp, sonrasında ise üst seviye bir Apache projesi haline gelmiştir.

Zookeeper’ın ne olduğundan biraz bahsettiğimize göre dilerseniz bunun Kafka ile ne alakası var kısmına bir bakalım.

Kafka’ya giriş makalesinde de bahsettiğimiz gibi kafka, tamamen distributed bir sistem üzerinde ve çalışmaktadır. Kafka ise burada zookeeper’ı çeşitli configuration bilgilerini store etmek için kullanmaktadır. Evet, bu cümleden, kafka’nın zookeeper ile beraber çalışmasının zorunlu olduğunu çıkartabiliriz. Kafka Getting Started documentation’a baktığınızda ise zaten şu cümleye denk geleceksiniz:

Step 2: Start the server

Kafka uses zookeeper so you need to first start a zookeeper server if you don’t already have one. You can use the convenience script packaged with kafka to get a quick-and-dirty single-node zookeeper instance.

Kafka broker’ları membership & failure detection, leader seçimi gibi konularda zookeeper’ı kullanmaktadır. Kafka’nın zookeeper ile ne tür bilgiler tuttuğunu merak ediyor iseniz, buraya bakabilirsiniz.

2) Docker Üzerine Zookeeper Kurulumu

zookeeper-logo

Zookeeper’sız bir kafka kullanamayacağımızdan bahsettiğimize göre, docker üzerinden öncelikle aşağıdaki komut ile “jplock/zookeeper” image’ini download edelim ve container’ı ayağa kaldıralım.

“-d” komutu ile container’ın arkaplanda çalışması gerektiğini, isminin zookeeper olacağını ve “–publish” komutu ile de container’ın “2181” port’unu host’a publish ediyoruz.

docker-zookeeper-install

Komutu çalıştırdığımızda “jplock/zookeeper” image’ini bulamadığından, latest versiyonu için docker hub üzerinden pull işlemini gerçekleştirdi ve vermiş olduğumuz configuration bilgileri ile container’ı oluşturdu. Aşağıdaki komutu çalıştırarak aktif olan container’a bir bakalım.


docker-ps-zookeeper

“f92916096ad7” id si ile “zookeeper” isminde container hazır durumdadır. Şimdi kafka kurulumuna geçebiliriz.

3) Docker Üzerine Kafka Kurulumu

apache_kafka

Makale girişinde “ches/kafka” image’ini kullanacağımızdan bahsetmiştik. Kurulum sırasında zookeeper’da olduğu gibi ilgili port’u bind edip, kafka container’ını zookeeper’a link’leyeceğiz. Link’leme işlemi sayesinde iki container birbirleri ile konuşabilir hale geleceklerdir.

Kurulum işlemi için aşağıdaki komut satırını terminal üzerinden çalıştıralım.

Burada container’a kafka ismini verip, “-p” komutu ile kafka’nın default portu olan “9092” yi host’a bind ediyoruz. Ardından “-e” komutu ile bir “KAFKA_ADVERTISED_HOST_NAME” environment’ı set ediyoruz. Bu değeri docker’ın ip’si olan “192.168.99.100” olarak belirliyoruz. Ip adresi olarak localhost yerine bunu belirtmemizin sebebi ise, kafka’yı multiple brokers çalıştırabilmektir. Linkleme işlemini ise “–link” key’i ile gerçekleştiriyoruz.

docker-kafka-install

“ches/kafka” image’i daha önce sistemde olmadığı için yine docker hub üzerinden pull işlemleri gerçekleşerek, vermiş olduğumuz configuration ayarları ile birlikte container hazır bir hale gelmiştir. Tekrardan aşağıdaki komutu çalıştıralım ve container’ların son halini bir görelim.

docker-ps

Yukarıdaki resimde gördüğümüz gibi “kafka” ve “zookeeper” isminde iki adet container aktif durumdadır. Docker üzerindeki kurulum işlemlerimizi tamamladık ve artık kafka client’ını kullanarak, “192.168.99.100” numaralı ip si ve bind etmiş olduğumuz “9092” portu üzerinden kafka’ya bağlanabilmeye hazır durumdayız.

4) C# ile Kafka Client Kullanımı

Gerçekleştirecek olduğumuz örnekte Apache Kafka protocol’unu implemente eden, kafka-net isimli kütüphaneyi kullanacağız. Bu kütüphane github üzerinde Jroland isimli bir kullanıcı tarafından geliştirilmektedir.

“KafkaClientExample” isminde boş bir solution oluşturup, içerisine “KafkaProducerExample” isminde bir console application ekliyorum ve ardından Nuget Package Manager’a girerek aşağıda bulunan paketi projeye dahil ediyorum.

kafka-producer-net

İlgili kafka client paketinin kurulumundan sonra ise “TestProducer” isminde yeni bir class ekleyelim ve isminden de anlaşılabileceği gibi Producer’ı aşağıdaki gibi kodlamaya başlayalım.

Constructor aracılığı ile inject etmiş olduğumuz “IBrokerRouter”, message’ların doğru kafka partition kısmına gidebilmeleri için metadata tabanlı routing işlemi gerçekleştirmektedir. “SendMessageAsync” method’u ise “topic” ve “message” parametrelerine sahiptir. Kafka’ya giriş makalesinden hatırlarsak topic’ler kullanıcı tanımlı category isimleri olup, yayınlanacak message’lar burada tutuluyordu. Bu nedenle “SendMessageAsync” method’u içerisinde, message’ın hangi topic’e gideceğini bildirmemiz gerekmektedir.

Method içeriğine baktığımızda “_brokerRouter” ı parametre olarak geçip yeni bir Producer instance’ı oluşturuyoruz. Bu instance üzerinden ise “SendMessageAsync” method’unu çağırıp, hangi topic’e gideceğini ve ilgili message’ı set edip, “Wait” method’u ile ilgili task’ın execution’ının complete olmasını bekliyoruz.

“Program.cs” i ise aşağıdaki gibi kodlayalım.

Bu kısım oldukça straightforward. “KafkaOptions” class’ına bir kafka server uri’ı tanımlıyoruz. Bu uri, kafka kurulumu sırasında docker üzerinden “9092” port adresine bind ettiğimiz docker ip’si. Sonrasında ise oluşturmuş olduğumuz “KafkaOptions” instance’ını kullanarak, bir adet “BrokerRouter” instance’ı yaratıyoruz. “BrokerRouter” instance’ınıda kullanarak “TestProducer” ı tanımlayıp, “SendMessageAsync” method’u ile console üzerinden gelen mesajları “TestTopic” e gönderiyoruz. Artık bir producer’e sahip olduğumuza göre herhangi bir message gönderildiği taktirde, bir adet topic ve bu topic’in x partition’ınında ve x offset’inde bir message’a sahip olacağız. Artık bu topic’i consume etmeye başlayabiliriz.

Solution üzerine “KafkaConsumerExample” isminde yeni bir console application daha ekleyelim ve producer kısmında olduğu gibi Nuget Package Manager üzerinden “kafka-net” kütüphanesini buraya da dahil edelim. Paket dahil etme işleminin hemen ardından “TestConsumer” isimli bir class ekleyelim ve aşağıdaki gibi kodlamaya başlayalım.

Buradaki süreç de hemen hemen producer ile aynı. Consumer instance’ı oluştururken, constructor üzerinden extra olarak hangi topic’i consume etmesi gerektiğini söylüyoruz.  Oluşan consumer instance’ı üzerinden ise “Consume” method’unu çağırarak, “IEnumerable” tipinde bitmeyen bir stream elde ediyoruz. Yani sürekli consume modundayız. Consume edilen message’ın “Meta” property’si üzerinden, hangi partition’da olduğunu ve offset bilgisinin ne olduğu gibi spesifik bilgilerede ulaşabilmek mümkündür.

“Program.cs” kısmına geçtiğimizde ise consumer için:

“KafkaOptions” üzerinden yine kafka server uri’ını verdikten sonra “TestConsumer” ı initialize ediyoruz ve oluşturmuş olduğumuz “StartConsume” method’una, “TestTopic” ini consume etmek istediğimizi söylüyoruz. Şimdilik hepsi bu kadar.

Dilerseniz iki console uygulamasını da multiple startup olarak başlatalım ve producer üzerinden bir kaç mesaj gönderelim.

producer-consumer

Yukarıdaki resimde gördüğümüz gibi “TestTopic” i üzerinden göndermiş olduğumuz ilk message olan “hello world” message’ı, 0 numaralı partition id’ye ve 0 numaralı offset bilgisine sahiptir. İkinci gönderdiğimiz “it’s work!” message’ı ise, 0 numaralı partition üzerinde, 1 numaralı offset’e sahip olmuştur. Topic’e gelen bu iki message, partition içerisinde sıralı bir şekilde eklenmiştir.

Bir makalenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kafka üzerindeki know-how’ımı arttırdıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Neticede apache kafka büyük bir dünya, hele ki Kafka, Spark ve Avro ekosistemi baz alındığında.

Umarım keyifli bir makale olmuştur. Örnek projeye ekten ulaşabilirsiniz.

Takipte kalın.

kafkaclientexample

Bu makale toplam (579) kez okunmuştur.

7
02 thoughts on “Apache Kafka Serisi 02 – Docker Üzerine Kurulumu ve C# ile Giriş

  1. Uğur Umutluoğlu

    MQ yapılarıyla ve kurulumlarıyla ilgili son derece temiz ve kaliteli yazılar oluyor Gökhan hocam, devamı da gelir umarım. RabbitMQ – Kafka yazılarını ve diğer güzel yazılarını fırsat buldukça okuyup referans alıyorum. Emeğin için çok teşekkür ederim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*