Gökhan Gökalp Blog

0

Object Oriented Programming (OOP) Nedir?

Özet olarak hayatı nesnelere bölmektedir. Kullandığımız yordamları direk uygulama kodunu yazmayıp, sınıflar içine yazıyor ve bu sınıflardan türettiğimiz nesneler üzerinden çağırıyor isek OOP yapıyoruz demektir. 3 prensibe sahiptir. Encapsulation, Inheritance, Polymorphism Bu kısımları kısaca...

0

Stack & Heap Kavramları

Kısaca bahsetmek gerekirse Stack ve Heap ram’in mantıksal bölümleridir diyebiliriz. Stack’de değer tipleri, pointer ve adresler saklanırken Heap’de ise referans değerleri saklanır. Stack’e erişim Heap’den daha hızlıdır, Stack LIFO mantığında çalışır. Yani son gelen...

0

.NET Assembly Kavramı

Assembly Nedir? Hangi .NET dilinden bağımsız olarak dosya uzantıları *.dll veya *.exe şeklinde bir dosyadır. Bu binary’ler işletim sistemine özel kodlar içermemektedir.  .NET binary’leri platformdan bağımsız olarak CIL(Common Intermediate Language) adındaki ara dili içerirler....