Gökhan Gökalp

Açık Kaynak Kodlu Projelerim

1) Loki

Loki provides an easy way to handle locking scenarios on distributed systems.

2) Light Messaging Core Boilerplate with Saga

Lightweight core messaging boilerplate with RabbitMQ, Masstransit and SagaStateMachine.

3) Goo Micro ORM

Goo Micro ORM .Net için geliştirilmiş strongly typed destekli, code-first yaklaşımlı basit bir açık kaynak kodlu orm aracıdır.